פייסבוקיוטויובטוויטרגוגללינקדאין

מחלקות המועצה

יוטיוב ״אחרי החגים״ הגיע - מועדים לשגרה.


חוזרים לעבודה, ללימודים, ולשגרת עבודה ועשייה!
המועצה המקומית אורנית על כל עובדיה וחבריה תמשיך כבר ממחר, מיד עם חזרתם של כלל העובדים לעבודה, לקדם פרוייקטים אסטרטגיים בבד בבד עם השגרה השוטפת.
במקביל לפעילות המועצה שבשגרת החיים היישובית תוך התמודדות עם יוזמת ואיום איחוד הרשויות - יימשכו קידומם ופיתוחם של הפרוייקטים לטווח ארוך כמו סיום התכנון והעברה לביצוע של הכניסה הנוספת לאורנית מכיוון מערב, הספריה הקהילתית התרבותא, האמפי הפתוח, מימוש הבאת מסוף רכבת קלה למחלף אורנית, הסדרת נושא התחבורה הציבורית לרווחת כלל התושבים, פיתוח איזור התעסוקה שלנו, תחילת ביצוע שני פרוייקטים של דיור לדור ההמשך ולדור המייסדים,
להמשך

רישוי עסקים

ראש מחלקה: שמעון בן נון
טלפון050-2035317

 
הקרטריונים לקבלת רישיון עסקים עפ"י החוק:
 
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968, מטיל חובת רישוי ופיקוח על שורה ארוכה של עסקים, כדי להבטיח את המטרות הבאות:
  1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
  2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
  4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
  5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
  6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.
המחלקה לרישוי עסקים ופיקוח תברואי אחראית לאכיפת חוק רישוי עסקים ותקנות בתי אוכל, בשטח שיפוטה של המועצה המקומית אורנית. במסגרת זו אחראית המחלקה על הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים, בהם משטרת ישראל, משרד הבריאות, מכבי אש, איכות הסביבה ועוד`...
המחלקה מבצעת ביקורות בבתי עסק לקראת חידוש הרישיון לבדיקת העמידה בתנאי הרישיון וכן ביקורות תברואה שיגרתיות.

פתיחת עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק ותגרור תביעה משפטית.
טופס בקשה לקבלת רישיון עסק