פייסבוקיוטויובטוויטרגוגללינקדאין

מחלקות המועצה

יוטיוב תושבים יקרים, אני נרגש וגאה לבשר לכם שחמש שנים של עבודה מאמצים ולא מעט עקשנות הגיעו לנקודת השיא היום עם פרסום המכרז של איזור התעסוקה שלנו על ידי מנהל מקרקעי ישראל ועל זה נאמר: ״יָגַעְתִּי וּמָצָאתִי תַּאֲמין" תושבי אורנית יקרים, מדובר ללא ספק במהלך היסטורי, אסטרטגי חשוב ממעלה ראשונה אשר יאפשר לנו לראשונה מאז הקמתה של אורנית מקור הכנסה עצמאי על כל המשתמע מכך. לא סוד הוא ששלושת השנים האחרונות עת הוקפאה הבנייה גם באורנית היו עבורנו שנים מאתגרות במיוחד אשר בד בבד עם כל העשייה הצלחנו להישאר מאוזנים וזאת רק בזכות מועצה ״רזה״ עובדים מקצועיים ויעילים. מהלך זה יחד עם הרוחות החדשות הנושבות מארה״ב כמו גם פיתוח שער השומרון ונחל רבה יאפשרו לנו להמשיך בעשייה אמיתית עם תוצאות ואף לשדרג זאת לתחומי עשייה נוספים ומגוונים . להמשך

רישוי עסקים

ראש מחלקה: שמעון בן נון
טלפון050-2035317

 
הקרטריונים לקבלת רישיון עסקים עפ"י החוק:
 
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968, מטיל חובת רישוי ופיקוח על שורה ארוכה של עסקים, כדי להבטיח את המטרות הבאות:
  1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
  2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
  4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
  5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
  6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.
המחלקה לרישוי עסקים ופיקוח תברואי אחראית לאכיפת חוק רישוי עסקים ותקנות בתי אוכל, בשטח שיפוטה של המועצה המקומית אורנית. במסגרת זו אחראית המחלקה על הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים, בהם משטרת ישראל, משרד הבריאות, מכבי אש, איכות הסביבה ועוד`...
המחלקה מבצעת ביקורות בבתי עסק לקראת חידוש הרישיון לבדיקת העמידה בתנאי הרישיון וכן ביקורות תברואה שיגרתיות.

פתיחת עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק ותגרור תביעה משפטית.
טופס בקשה לקבלת רישיון עסק