פייסבוק יוטויוב טוויטר גוגל לינקדאין

יוטיוב ״אחרי החגים״ הגיע - מועדים לשגרה.


חוזרים לעבודה, ללימודים, ולשגרת עבודה ועשייה!
המועצה המקומית אורנית על כל עובדיה וחבריה תמשיך כבר ממחר, מיד עם חזרתם של כלל העובדים לעבודה, לקדם פרוייקטים אסטרטגיים בבד בבד עם השגרה השוטפת.
במקביל לפעילות המועצה שבשגרת החיים היישובית תוך התמודדות עם יוזמת ואיום איחוד הרשויות - יימשכו קידומם ופיתוחם של הפרוייקטים לטווח ארוך כמו סיום התכנון והעברה לביצוע של הכניסה הנוספת לאורנית מכיוון מערב, הספריה הקהילתית התרבותא, האמפי הפתוח, מימוש הבאת מסוף רכבת קלה למחלף אורנית, הסדרת נושא התחבורה הציבורית לרווחת כלל התושבים, פיתוח איזור התעסוקה שלנו, תחילת ביצוע שני פרוייקטים של דיור לדור ההמשך ולדור המייסדים,
להמשך

ביצוע עבודות סלילה ושיקום בכביש הגישה לאורנית

הבטחתי - ולכן אקיים.....
לא היה פשוט כלל ועיקר, כל מכשול אפשרי בא לידי ביטוי בפרוייקט הזה כולל עתירה בבג״צ. המגבלה הגדולה נעוצה בעובדה שהכביש קיים מתוקף צו תפישה צבאי מלפני 30 שנה ... ומכל שהפרוייקט יוצא לדרך במגבלות קווי הדיקור של צו התפישה.


     חזרה ל->

הפרוייקט האמור מצטרף לארבעה יעדים שהצבתי:
הראשון הסדרת היציאה מאורנית - זר ותושב חדש לא יבין זאת.
היעד השני בניית המסוף ומגרש החניה, השלישי - הסדרת החזרה מכביש חמש למחלף שער השומרון - ציר המחצבות
- גם כאן מי שלא חווה את הפרוייקט הקודם לא יבין את המשמעויות...
וכעת - קדימה לפרוייקט הבא כניסה/ יציאה מאורנית מערבה ולהמשך המסורת של עשייה עם תוצאות!