פייסבוקיוטויובטוויטרגוגללינקדאין

מחלקות המועצה

יוטיוב ״אחרי החגים״ הגיע - מועדים לשגרה.


חוזרים לעבודה, ללימודים, ולשגרת עבודה ועשייה!
המועצה המקומית אורנית על כל עובדיה וחבריה תמשיך כבר ממחר, מיד עם חזרתם של כלל העובדים לעבודה, לקדם פרוייקטים אסטרטגיים בבד בבד עם השגרה השוטפת.
במקביל לפעילות המועצה שבשגרת החיים היישובית תוך התמודדות עם יוזמת ואיום איחוד הרשויות - יימשכו קידומם ופיתוחם של הפרוייקטים לטווח ארוך כמו סיום התכנון והעברה לביצוע של הכניסה הנוספת לאורנית מכיוון מערב, הספריה הקהילתית התרבותא, האמפי הפתוח, מימוש הבאת מסוף רכבת קלה למחלף אורנית, הסדרת נושא התחבורה הציבורית לרווחת כלל התושבים, פיתוח איזור התעסוקה שלנו, תחילת ביצוע שני פרוייקטים של דיור לדור ההמשך ולדור המייסדים,
להמשך

גבייה

מנהלת המחלקהאורית שרייבר
טלפון076-5300906
פקס03-7354203
שעות קבלה במחלקה:א` - ה` 08:30-13:00   
                                         א` + ה` 14:00-16:00

                                         ג` 16:00-18:00      

                               ***בשעות קבלת קהל במועצה אין מענה טלפוני***       

מענה טלפוני במוקד הבירורים והתשלומים בטל` 076-5300906:
שלוחה 1 תשלום ממוחשב.
שלוחה 2 תשלום בלבד.
שלוחה 3 בירור לתשלום.
 
בימים א – ה : 08:30-17:00 בירורים ותשלומים.
בימים א – ה : 17:00-22:00 תשלומים בלבד.
בימים שישי או ערבי חג : 08:30-12:30 בירורים ותשלומים.
 
ניתן לשלם תשלומי ארנונה, מים ושמירה במוקד התשלומים באמצעות כרטיס אשראי 24 שעות ביממה:
 
המחלקה עומדת לרשות התושבים בכל הנושאים הקשורים לתשלומים בתחומים הבאים:
 • מיסי ארנונה, מים ואגרת שמירה
 • היטלי סלילה, תיעול, אגרות בניה ואגרות מבני ציבור.
 • שכר לימוד גני ילדים, מעון והסעות.
 • תשלומים לחוגים.
 • דוחות חניה, פחי אשפה וקנסות. 
 
הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי המועצה על פי חוק. הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. ה"מחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ויכול שיהא, בעל הנכס, שוכר הנכס ואפילו פולש חסר זכויות משפטיות כלשהן. בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.
 
מועצת המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה, המותקנות מידי שנה.
 
מסי המועצה וההיטלים המועצהוניים משמשים למטרות תשתיות ופיתוח סביבתי, להתקנת תאורת רחוב, לניקוז מים ביוב וגשם, לסלילת רחובות ומדרכות, לטיפוח גנים ציבוריים, לשירותי ניקיון, לפינוי אשפה, לחינוך, לרווחה ועוד.
 
חובה זו מוטלת על כל אזרח במדינה באופן שווה, הפרתה פרושה נזק לתושב. לכן, חובתנו היא לדאוג לאכיפתה.

תחומי פעילות הגבייה:
 • עדכון הנתונים במקרי חילופי מחזיקים בנכס.
 • הנפקת אישורים לטאבו המעידים שהכנס הנו נקי מחובות.
 • טיפול בבקשות לחיבור מים בבתים חדשים.
 • עדכון נתונים המשפיעים על גובה חיובי המים והארנונה - גודל נכס, הקצבה לגינה, מספר נפשות לצרכי חיוב מים, סיווג נכסים לפי שימוש, מועדי תחילת שימוש בנכס, הפסקת שימוש בנכס ועוד
 • עדכון הנחות בארנונה על פי קריטריונים שנקבעו ולזכאים בתחומים אחרים.
 • התראה לפני אכיפה וגביית חובות.    

ניתן לשלם חשבונות ארנונה באמצעות מערכת תשלומים הממוחשבת.