פייסבוקיוטויובטוויטרגוגללינקדאין

מחלקות המועצה

יוטיוב ״אחרי החגים״ הגיע - מועדים לשגרה.


חוזרים לעבודה, ללימודים, ולשגרת עבודה ועשייה!
המועצה המקומית אורנית על כל עובדיה וחבריה תמשיך כבר ממחר, מיד עם חזרתם של כלל העובדים לעבודה, לקדם פרוייקטים אסטרטגיים בבד בבד עם השגרה השוטפת.
במקביל לפעילות המועצה שבשגרת החיים היישובית תוך התמודדות עם יוזמת ואיום איחוד הרשויות - יימשכו קידומם ופיתוחם של הפרוייקטים לטווח ארוך כמו סיום התכנון והעברה לביצוע של הכניסה הנוספת לאורנית מכיוון מערב, הספריה הקהילתית התרבותא, האמפי הפתוח, מימוש הבאת מסוף רכבת קלה למחלף אורנית, הסדרת נושא התחבורה הציבורית לרווחת כלל התושבים, פיתוח איזור התעסוקה שלנו, תחילת ביצוע שני פרוייקטים של דיור לדור ההמשך ולדור המייסדים,
להמשך

שילוט

אחראי שילוט: שמעון בינון
טלפון0502035317

אחריות:
רישוי שילוט של בעלי עסקים
שילוט חוצות
הסרת שילוט
אכיפה 

בקשה לרישיון:
קבלת רישיון להצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה בכתב לרמ"ט / מנכ"ל המועצה. לבקשה יש לצרף תרשים ובו תכנית המראה את השלט הכולל: נוסח השלט, סוג, הצורה, המידות, החומרים, צילום מיקום הצבת השלט, מתקן בו יוצג השלט, אישור בעל הנכס, נסח טאבו, מס` החשבון וזיהוי הנכס,במידה והשלט מואר אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן וכי המיתקן כולל מפסק פחת. אישור מהנדס קונסטרוקטור

תוקף הרישיון:
תוקפו של הרישיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אפילו אם השלט הותקן והוצג לראשונה במהלך אותה שנה.

הצבת שילוט ללא קבלת היתר אסורה ועשויה לגרור קנסות
בקשה לרישיון שילוט חוק עזר עירוני בנושא שילוט