פייסבוקיוטויובטוויטרגוגללינקדאין

מחלקות המועצה

יוטיוב תושבים יקרים, אני נרגש וגאה לבשר לכם שחמש שנים של עבודה מאמצים ולא מעט עקשנות הגיעו לנקודת השיא היום עם פרסום המכרז של איזור התעסוקה שלנו על ידי מנהל מקרקעי ישראל ועל זה נאמר: ״יָגַעְתִּי וּמָצָאתִי תַּאֲמין" תושבי אורנית יקרים, מדובר ללא ספק במהלך היסטורי, אסטרטגי חשוב ממעלה ראשונה אשר יאפשר לנו לראשונה מאז הקמתה של אורנית מקור הכנסה עצמאי על כל המשתמע מכך. לא סוד הוא ששלושת השנים האחרונות עת הוקפאה הבנייה גם באורנית היו עבורנו שנים מאתגרות במיוחד אשר בד בבד עם כל העשייה הצלחנו להישאר מאוזנים וזאת רק בזכות מועצה ״רזה״ עובדים מקצועיים ויעילים. מהלך זה יחד עם הרוחות החדשות הנושבות מארה״ב כמו גם פיתוח שער השומרון ונחל רבה יאפשרו לנו להמשיך בעשייה אמיתית עם תוצאות ואף לשדרג זאת לתחומי עשייה נוספים ומגוונים . להמשך

שילוט

אחראי שילוט: שמעון בינון
טלפון0502035317

אחריות:
רישוי שילוט של בעלי עסקים
שילוט חוצות
הסרת שילוט
אכיפה 

בקשה לרישיון:
קבלת רישיון להצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה בכתב לרמ"ט / מנכ"ל המועצה. לבקשה יש לצרף תרשים ובו תכנית המראה את השלט הכולל: נוסח השלט, סוג, הצורה, המידות, החומרים, צילום מיקום הצבת השלט, מתקן בו יוצג השלט, אישור בעל הנכס, נסח טאבו, מס` החשבון וזיהוי הנכס,במידה והשלט מואר אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן וכי המיתקן כולל מפסק פחת. אישור מהנדס קונסטרוקטור

תוקף הרישיון:
תוקפו של הרישיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אפילו אם השלט הותקן והוצג לראשונה במהלך אותה שנה.

הצבת שילוט ללא קבלת היתר אסורה ועשויה לגרור קנסות
בקשה לרישיון שילוט חוק עזר עירוני בנושא שילוט