שירות לתושב
ראשי > שירות לתושב > שירותי חירום

 

שירותי חירום

 מוקד ישובי

 107

  

 קופת חולים כללית

 03-9085300

 קופת חולים מכבי 

 03-9360580

 משטרת אורנית

 03-9360232
 050-6272171

 משטרת אריאל 

 03-9065555

 חב' חשמל אריאל

 03-9065333

 משטרה

 100

 מד"א

 101

 מכבי אש

 102

 וטרינר דר' ערן פלינט

050-2035314

 משטרת ראש העין

 

 03-9004444