שירות לתושב
ראשי > שירות לתושב > שירותי משרד הפנים

שירותי משרד הפנים

שעות קבלת קהל:
ג' 16:00-18:00, 08:30-12:00

 

פברואר 2011 

שירותי משרד הפנים במשרדי המועצה המקומית אורנית

קבלת קהל בימי  ג' בשעות
08:30 –  12:00  16:00 – 18:00

  

שירותי משרד הפנים באורנית ניתנים אך ורק לתושבי אורנית.  

תעריפי אגרות:

 

דרכון ראשון / חידוש דרכון לבוגר ( מעל גיל 18 ) = 280 ₪ ( במזומן במדויק )

 

דרכון ראשון / חידוש קטין ( + ת"ז הורה בו רשום הקטין ) = 140 ₪ ( במזומן במדויק )

 

מומלץ למלא טפסים ולשלם דרך אתר האינטרנט של משרד הפנים.
התשלום דרך האתר נמוך יותר מזה המשולם במשרדי המועצה.

יש להגיע עם הטפסים, 2 תמונות והקבלה על התשלום למשרדי המועצה ביום קבלת קהל במשרד הפנים.
אתר משרד הפנים:
www.moin.gov.il 

שינויים בתעודת זהות ללא תשלום : 

  • תעודת זהות ראשונה ( להגיע עם ת"ז של אחד ההורים בו רשומים )
  • תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים אישיים ( נישואין, גירושין ועוד )
  • תעודת זהות במקום בלויה
  • שינוי מען
  • תמצית מרשם אוכלוסין
  • תעודת לידה
  • תעודת פטירה

 הסניף באורנית אינו מטפל בתעודת זהות/דרכון   אבוד/גנוב - במקרה זה יש להגיע למשרד הפנים בפתח תקוה 03-9123200