השוטר הקהילתי מבצע מבצעי אכיפת תנועה ביישוב ובסמוך למוסדות חינוך.

ביחד עם משרדי התנועה בדגש על עברות של חגורת בטיחות , שימוש בטלפון , חנייה במקומות אסורים וחניית נכים.