סמי עטר
מנהל מחלקת חינוך
03-5542969
איריס קופל
מנהלת הגיל הרך
03-9360465
(שלוחה: שלוחה 217)
050-2035308
נירה ציפין
מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי
03-9160120
050-2035306
ורדית משי
קב"סית
03-9360465
(שלוחה: שלוחה 236)
050-2035311
הודיה דהן
רכזת הסעות, סייעות ופרוייקטים
03-9360465
(שלוחה: 215)
0508908950
דבי ציוני
מזכירת מח' החינוך
03-9360465