אמנת תנועות הנוער באורנית:

אנו ביישוב אורנית רואים בתנועות הנוער נדבך משמעותי בחינוך ילדים ונוער. תנועות הנוער תורמות לחברה ולבני הנוער בנושאים מגוונים, בראש ובראשונה לחיזוק אהבת הארץ, עידוד דו קיום, סובלנות, צמצום פערים חברתיים, טיפוח מנהיגות, דמוקרטיה, אחריות ומערבות.

 

כדי לסייע להן בביצוע משימות נכבדות אלו, הוחלט לכרות אמנה בין מועצת היישוב אורנית ובין תנועות הנוער הפועלות בה, בני עקיבא והצופים. אמנה זו נועדה למסד, לחזק ולהרחיב את מערכת יחסי הגומלין, המחויבות ושיתוף הפעולה ביניהם לקידום וטיפוח החינוך החברתי והערכי באמצעות תנועות הנוער, תוך שמירת עצמאותן של התנועות.

האמנה מתווה דרכים נאותות לשיתוף פעולה ולביסוס הקשרים ביניהם בתכנון הפעולות השונות ובביצוען המיטבי, תוך התאמת המדיניות הממלכתית לצרכים המקומיים.