הנחיות בעת אירוע חירום באורנית

מוקד חירום: 03-7354234 (24/7)
                    03-5774374

קב"ט- נריה זדה 0524347165           רבש"צ- מוקי בוכמן 0537274542

בנסיבות הביטחוניות הקיימות, אנו מבקשים לרענן את ההנחיות מצילות החיים אשר נכונות תמיד וכיום ביתר שאת.

היערכות בשגרה:

  • יש להכניס לחיוג מקוצר במכשיר הנייד את מס' המוקד המצוין מעלה.
  • תושב המזהה התנהגות חריגה מתבקש להעביר במיידי וללא דיחוי דיווח לקב"ט או לרבש"צ ולמוקד המועצה. יש חשיבות להעברת המידע בזמן אמת ללא דיחוי ע"מ שיינתן מענה מהיר.
  • יש להדריך את בני הבית מראש על ככלי ההתנהגות באירוע בטחוני בישוב.

היערכות לאירוע ביטחוני בישוב:

בהישמע אחד או יותר מהמצבים הללו (צפירה עולה ויורדת, קולות ירי, פיצוצים או זיהוי ודאי של מחבל) יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • התכנסות אל תוך הבית, שהייה במרחב המוגן ביותר ונעילת חלונות ודלתות.
  • החשכת הבית והדלקת תאורת חצר.
  • ישיבה על הרצפה מתחת לגובה החלונות.
  • בעלי  נשקים בבית יאבטחו בתוך הבית.
  • יש להמשיך ולדווח על כל התרחשות יוצאת דופן.
  • הודעות מצח"י וממוקד המועצה יופצו באמצעות הודעות SMS והודעות קוליות.
  • כוחות ביטחון אזרחיים וצבאיים ינועו בישוב ויפעלו ליצירת מגע עם המפגעים. הישמעו להנחיות ככל שיינתנו.

לסיום:

עירנות של כל אחד מאיתנו חשובה תמיד והתנהגותכם במצב חירום תוך שיקול דעת, קור רוח ובאופן מהיר יכולה למנוע את התרחשות האירוע או צמצום משמעותי של היקף הנזק.

**על כל חשד או חשש יש להתקשר 24/7 לקב"ט או רבש"צ היישוב**