חברי הועדה: רועי מוסט, יוסי הדרי, ברוך חייקין, רונן נדבורני, מירה מור