יו"ר ועדה - ניר ברטל
חברי הועדה - שגית פרבר , ענבל גרינברג