על מנת להגיש בקשה לועדת נזיקין, יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח אותו למייל [email protected]

טופס הצהרה על נזק.pdf