חברת "אפיקים" הינה חלק מקבוצת "סלע אחזקות ",החברה הוקמה במחצית שנת 2008, במסגרת רפורמה שמנהיג בשנים האחרונות משרד התחבורה בכל הקשור לתחבורה הציבורית, זכתה "אמנון מסילות בע"מ" במכרז "אשכול השומרון" להפעלת קווי תחבורה ציבורית בשומרון.

הסמל של חברת אפיקים