חברי הועדה: ניר ברטל, יחזקאל סיני, גיתית לסר, אביבית אבורוס
 
פרוטוקול ועדת חזות היישוב מחודש מאי 2021