מפנים מקום לחניות רכבים -
הקמת חניונים ייעודיים עבור נגררים , קראוונים, משאיות ואוטובוסים.

בתקופה האחרונה, חל ריבוי של נגררים, קראוונים, עגלות וכלי רכב כבדים, החונים ברחובות היישוב, בסמוך למוסדות חינוך, ותופסים מקומות חניה לכלי רכב פרטיים.

לאור זאת, ובהתאם לתקנות התעבורה וחוק העזר לעניין החניית כלי רכב ביישוב, מועצת אורנית הכשירה לאחרונה, מספר חניונים יעודים להעמדת נגררים, קרוואנים, עגלות וכלי רכב כבדים.

מיקום החניונים (ראו במפה המצורפת):

  • פינת רחוב המורן והאגוז
  • פינת רחוב הדולב והאגוז
  • סוף רחוב הדובדבן
  • מאחורי הקאנטרי - עבור כלי רכב כבדים מעל 6 טון (משאיות ואוטובוסים).

לצורך הערכות והתארגנות - נבקשכם להעביר ולהחנות את הכלים האמורים (נגררים, קראוונים, עגלות, כלי רכב כבדים), עד לתאריך 13.8.22 בחניונים המפורטים לעיל, ובכך לסייע לפנות שטחי חניה ברחבי היישוב לכלי רכב פרטיים.

החל מתאריך 14.8.22 תאסר העמדה וחניית כלי רכב אלו, שלא בחניונים המורשים לכך. ובהתאם לזאת, תחל אכיפה ופיקוח ברחבי היישוב, על מנת לוודא שכל כלי הרכב הנדונים, חונים בחניונים המורשים לכלים אלו בלבד.

* מועצת אורנית אינה אחראית לכל נזק ו/או גניבה.

תודה על שיתוף הפעולה 

בברכה,
מח' שפ"ע ופיקוח,
מועצה מקומית אורנית.