שגית פרבר
מנהלת המח' לבטחון קהילתי ויועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה
03-9360465
(שלוחה: 237)
052-3745779

"הימצאות נשים במישור המוניציפאלי היא בעלת חשיבות גבוהה והתרומה בעשייה היומיומית והציבורית גדולה.
מרכז לשלטון מקומי בישראל שם לו למטרה לקדם את מעמד האישה בכל רשות,זאת ע"י הצבת שליחה שתוכל לאתגר, להוביל ולקדם את הנושא. שליחות ציבורית זו מהווה אתגר בפני נשים שיהיו במרכז קבלת ההחלטות וההשפעה."


שלכן ולמענכן,
 שגית פרבר- יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה.