זרקת? סתמת! אל תסתמו את המדינה עם מגבונים באסלה

• השלכת מגבונים לחים לאסלה גורמת לסתימות בקווי הולכת שפכים ולנזקים למערכות הביוב במיליוני שקלים מדי שנה. הנזקים נגרמים הן לצנרת הביתית, הן למערכות ההולכה העירוניות והן למערכת הביוב הארצית. 
• הצטברות של מגבונים במערכות הביוב, בעקבות השלכתם לאסלה, מקצרת את חיי הציוד המכאני בתחנות השאיבה ובמתקנים לטיפול בשפכים ועלולה לגרום להזרמת ביוב לסביבה ולנחלים.
• הצריכה השנתית בישראל היא של כ-3.1 מיליארד מגבונים בשנה, כ-407 מגבונים לנפש. המגבונים מהווים כשליש מהפסולת המגיעה למכוני טיהור השפכים.
• דו"ח מומחים קבע שגם מגבונים לחים שמשווקים כ"נשטפים באסלה" או "מתכלים" - נתקעים לאורך מערכת הביוב ויוצרים נזקים כבדים העלולים להסתיים בסתימות והצפות ביוב.
• הריבוי הטבעי בשילוב המודרניזציה גורם לעלייה חדה בשימוש במגבונים. אם לא נמנע את הגעתם למערכת הביוב - הנזקים העתידיים יהיו הרי גורל. לפיכך, אין להשליך לאסלה מגבונים מכל סוג אלא למתקן האשפה הביתי.