איריס קופל
מנהלת הגיל הרך
03-9360465
(שלוחה: שלוחה 217)
050-2035308
מנהלת המעון לגיל הרך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השנים הראשונות בהתפתחות ילדים הן בעלות משמעות והשפעה על עיצוב ועל גיבוש אישיותם בהמשך חייהם. גן-הילדים מהווה מסגרת חינוכית לילדים בגילאים 3 - 6 בעלת מרחב התפתחות משמעותי, העונה לצורכי ילדים בגיל הרך - תחילת הדרך במערכת החינוך הציבורי, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. חשוב שחוויה ראשונית זו תהיה חוויה מקדמת עבור הילד ומשפחתו, שתבסס אמון ותחושת ביטחון שילוו אותם החל מגן-הילדים בהווה ובמשך שהותם במסגרות הבית- ספריות בעתיד. במהלך השהות בגן נחשפים כל ילד וילדה לחברת בני גילם ויוצרים אינטראקציות חברתיות מסוגים שונים. הם לומדים חוקים חברתיים ומפנימים נורמות התנהגותיות מקובלות, מתפתחת אצלם מודעות רגשית ואמפתיה, ערכי מוסר וצדק חברתי. בהתנסויות השונות שמזמנת להם המסגרת החינוכית הם רוכשים ידע עולם, ובסקרנותם הטבעית חוקרים, פותרים בעיות ומפתחים את יכולותיהם בכל התחומים. הילדים בגן חווים חוויות משחק על כל צורותיו: משחק סימבולי, סוציו-דרמטי ומשחקים הבנויים על כללים מובנים. הילדים בגן מתנסים בהבעה יצירתית מגוונת, מרחבי הגן מזמנים להם התנסויות תנועתיות, המבססות את ביטחונם ומגבירות את תחושת השליטה שלהם במרחב. אישיותו של כל פרט, על הייחודיות שבו, מתגבשת בדגש על אינדיבידואליות מחד-גיסא ועל תחושת שייכות מאידך-גיסא. הצוות החינוכי בגן פועל בתפיסה מערכתית, המתייחסת לקבוצת הילדים, להוריהם, למשפחותיהם ולאפיוני הקהילה שאליה הם משתייכים. הצוות מקדם תהליכי חקר ולמידה של ילדים ומרחיב את עולמם באמצעות פעילויות מכוונות ובהתייחסות לחוויות מזדמנות. נושאים ותכנים שונים מועלים ונלמדים בדרכים מגוונות, כמו גם תכניות הליבה של הגן בהתאמה לגיל הילדים, להתפתחותם ולנטיות ליבם.

מועצה מקומית אורנית פועלת כדי להבטיח לילדכם סביבת גן חמה, מוגנת וערכית תוך ראיית צרכיו של כל ילד וילד על פי  אישיותו, צרכיו וכישוריו.

יעדי מערכת הגיל הרך באורנית:

  • קידום תפיסות לימודיות חדשניות- הגן העתידי.
  • פיתוח וארגון סביבות לימודיות התואמות לצרכי הילדים ועקרונות הגן העתידי
  • מתן מענה ייחודי לכל ילד על פי צרכיו וכישוריו.
  • קיום מסגרות חינוכיות תואמות לכל ילד – גני חינוך מיוחד
  • הטמעת ערכי קיימות ושמירה על הסביבה.
  • תמיכה בקידום יוזמות חינוכיות חדשניות של צוותי הגנים בתוך הגן ומחוצה לו.
  • פיתוח מקצועי עבור צוותי הגן.
  • קידום תפיסת הגן כקהילה הפועלת למען ובתוך הקהילה.
  • גני הילדים באורנית יקדמו למידה משמעותית  תוך פיתוח הגישה הדיאלוגית.

 באורנית  2 מעונות יום  ו- 20 גני ילדים.

לצפייה במעונות יום לחץ כאן
לצפייה בגני ילדים לחץ כאן
לצפייה במידעון הרישום לגנים לחץ כאן