מדצים

הכשרת מדריכים צעירים והדרכה של ילדים בכיתות א`-ג` בתנועת ילדוד`ס.
בסוף ההכשרה מקבלים תעודת מדריך מוסמך ממשרד החינוך.
תלמידי כיתות י"א- י"ב יכולים להמשיך לקורס מד"בים (מדריכים בכירים) ולהדריך את כיתות ז`-ט`.
הפעילות מיועדת לכיתות ט`-י"ב ואפשר להצטרף אליה דרך מרכז הנוער בטלפון 053-9284804