היישוב אורנית רואה את קידום מערכת החינוך כאחד מערכיה המרכזיים. מחלקת החינוך נושאת באחריות המוטלת בעיצוב פני הדור הצעיר, במתן הזדמנות שווה לכל תלמיד וביצירת מסגרת שתאפשר לכל ילדה וילד למצות את הפוטנציאל הטמון בה.                               

אנו מאמינים כי גננות, סייעות, מורות, יועצות, צוותי המנהלה ובראשן המנהלות אשר נמצאות בחוד החנית של העשייה החינוכית הינן הדמויות המובילות ללמידה משמעותית ואנו נתמוך ככל ניתן ליצירת מרחב לימודי- חברתי-רגשי אשר יאפשר לכל אחד ואחת להתקדם לפי הקצב שלו.

אנו מאמינים כי השלם גדול מסך חלקיו ובמבט כולל ומקיף נוכל לבחון ולתת מענה לילדים. אי לכך, אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא יחד עם משרד החינוך, הנהגות ההורים, מחלקות המועצה לרבות מחלקת הנוער ומול רשויות שכנות וגופי ידע רלוונטיים. כל זאת כי רק מבט כולל ומקיף נוכל לתת מענה שלם של 360 לילדים ולמשפחות.

כולנו, עובדים/ות למתן שירות מקצועי, אכפתי, מחויב ואחראי לכל באי מסגרות החינוך באורנית.

אנחנו כאן בשביל כל אחד ואחת מכם/ן.

ישי ניקריטין

מנהל מחלקת החינוך