ברוכים הבאים לאורנית

בכדי לרשום את ילדיכם במוסדות החינוך באורנית עליכם להמציא את צילומי המסמכים הבאים:

  1. תעודת זהות הורים וספח תעודות הזהות בו רשומים הילדים וכתובת המגורים המעודכנת באורנית.
  2. מסמך המעיד על כתובת:

ספח ת"ז הורים עם כתובת מעודכנת חדשה, חוזה רכישה/שכירות דירה (דף ראשון כולל שמות, כתובת ותאריך מעבר לדירה ודף אחרון עם החתימות) טופס תשלום ארנונה או טופס העברת בעלות וכל מסמך אחר שיידרש ע"י מדור רישום.

* משפחות חדשות יחתמו על הצהרה להעברת כתובת עד 27.8.2023

  1. טופס ביטול רישום של התלמיד/ה מהמוסד בו למד- אותו ניתן להשיג במחלקת החינוך של הרשות המקומית ממנה הגעתם.
  2. תעודה – גיליון ציונים והתנהגות אחרון שקיבל התלמיד.
  3. תלמידי החינוך המיוחד (כיתות קטנות או מסגרות חינוך מיוחד) –ההורים מתבקשים להביא מסמכים מתאימים ולפנות למנהלת יחידת הפרט ברשות.
  4. טופס ויתור סודיות חתום ע"י שני ההורים.
  5. כל מסמך רלוונטי שיעזור בשיבוץ התלמיד/ה (אבחון/חוות דעת מקצועית).
  6. הורים גרושים /פרודים/רווקים/אחר- טופס הצהרת הורים.

          בברכה

     מחלקת החינוך

 

מספר הטלפון מחלקת החינוך – 03-5442977 או 03-9360465

מייל [email protected]