שלמה אפרתי
מנכ"ל המועצה
03-9360465
052-5610084 מנכ"ל המועצה אחראי לביצוע מדיניות ראש המועצה בתחום אחריותו אספקת כלל הצרכים והשירותים העירונים לתושבים באופן יעיל ואפקטיבי תוך ניהול ותיאום פעילות המועצה על כל מחלקותיה לשם הבטחת איכות החיים ושביעות הרצון של התושבים והעובדים.
במסגרת זו אחראי לייזום לתכנן ולפתח בתחומים הבאים שבאחריותו: תשתיות הישוב- תאורה, מים, ביוב, כבישים ומדרכות שפ"ע ותחזוקה שוטפת של שטחים ציבורים ומבנה ציבור, ביטחון, פיקוח, רישוי עסקים ושילוט, גינון, וטירנר, איכות הסביבה, תחבורה ועוד.