היום אדמת טרשים וסלעים ומחר איזור התעסוקה שלנו שיניב כספים חשובים לטובת מערכת החינוך, הרווחה, התשתיות התרבות והפנאי - וכמובן מקומות עבודה ובילוי קרוב לבית.

סיור קבלנים איזור התעסוקה של אורנית