אחת הדרכים להגברת מעורבות התושבים הינה, הכשרת פעילים קהילתיים והרחבת קשת המנהיגות. הפעילים מהווים את מסגרת הפעולה הראשוני. 

המחלקה לשירותים חברתיים פועלת בשיתוף עם פעילים ומתנדבים לפיתוח חוסן קהילתי, עזרה הדדית למען רווחת התושבים, לפי צרכיהם, רוחם וטעמם. 

העשיה במחלקה כוללת:

  • התנדבות - בפרויקטים שונים 
  • קהילתיות בזקנה - תכנית חדשנית של משרד הרווחה שמטרתה לפעול באמצעות ולמען אזרחים ותיקים.
  • מרכז גישור ודיאלוג בקהילה - מרכז גישור ודיאלוג המקדם גישור פרטני ושיח בשפה הגישורית בישוב כולו.
  • שכנות טובה - פרויקט שכונתי ייחודי על פי צרכי התושבים ובמטרה לחזק את הלכידות בין התושבים.