אריאלה גולובינסקי
מנהלת מרכז קהילתי אורנית
03-6709080
054-2224262

 

מחלקת ספורט

מנהל מחלקת ספורט - גלעד שיפר

מנהל מתקני הספורט - דן שוורץ

אב הבית - אלעד נגר

תרבותא

מנהלת - עידית בן יעקב

מנהל טכני - יוני קורלי

מזכירה - רחל לוי

מחלקת נוער וצעירים

מנהל מחלקת נוער וצעירים - מתן מרום

רכז מוסיקה - אלעד פלמהולץ

ספרותא

מנהל ספריה - עידן שפר

ע.מנהל הספריה - אליה סהר

עובדי הספריה - אליה קגן, אלון שחר, גל אסף

וותיקים

מנהל קהילת וותיקים  ורכז של"מ - אלי הוך 

מנהלת מועדון גיל הזהב - בת אל קמר

חוגים

אתי אשכנזי
רכזת חוגים
050-6709011

 

מנהל חשבונות - פאני