מועדי וגילאי הרישום תשפ"ג

הרישום לשנת הלימודים התשפ"ג יחל ביום שני א' בשבט התשפ"ב (03 ינואר 2022) ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב (23 ינואר 2022)

 חובת הרישום לבתי הספר ולגני הילדים חלה על ילדים בגיל 3 ואילך. בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), תשע"ג-2013, כל הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל לצורך חוק לימוד חובה.

כיתה א

כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016

ב' בטבות התשע"ז - 31 בדצמבר 2016

גילאי 5  

​ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017

​י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017

גילאי 4

​​י"ד בטבת התשע"ח - 1 בינואר 2018

​כ"ג בטבת התשע"ט - 31 בדצמבר 2018

גילאי 3

​​כ"ד בטבת התשע"ט - 1 בינואר 2019

ג  בטבת התשע"פ -   31 בדצמבר 2019

חריגי גיל רך

לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימודי חובה. ויובהר לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ-1.1.2020 עד 15.1.2020 (כולל).

 

רישום לגנים: לחצו פה

רישום לכיתה א: לחצו פה