רשימת נציגי הציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

 ביום 27/7/2021 נכנסו לתוקפן ביו"ש תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) (תיקון), התשפ"א – 2021.

ע"פ התקנות החדשות, ראש הרשות יקבע לפחות אחת לשנה רשימה של חמישה נציגי ציבור שישמשו

כנציגים בוועדת הבחינה למכרזים לקבלת עובדים חדשים.

להלן רשימת נציגי הציבור שהוסמכו:

  1. ענת גורן
  2. גל יערי
  3. עידו הנדל
  4. רותי רוקח
  5. נעמה כהן