חברי הועדה: דקל קרבר, חזי צאייג, רונן נדבורני, יריב שחר