מחלקת הנוער אורנית נותנת מענה חינוכי- ערכי- טיפולי לכלל בני הנוער באורנית ומהווה בית חם, משמעותי ויציב עבור בני הנוער.

מטרות מחלקת הנוער:
1. ליצור זיקה ותחושת שייכות של בני הנוער לקהילה ולהכינם לקראת חיים כאזרחים מעורבים ופעילים בחברה.
2. להוות כתובת לבני הנוער באמצעות צוות מקצועי ובעבודה פרטנית וקבוצתית.
3. יצירת גורמי עניין לכלל הנוער באורנית.
4. עידוד מנהיגות צעירה ומעורבות חברתית.
5. עידוד שיתופי פעולה בין כל גופי הנוער.
6. מניעת מצבי סיכון בקרב נוער אורנית.

צוות מחלקת הנוער במרכז הקהילתי אורנית:

שגית פרבר - מ"מ מנהלת מחלקת הנוער - 052-3745779

אלעד פלמהולץ - רכז המוזיקה -052-3619922