מנהלת שפ"ע -מירי בן לולו
אימייל- [email protected]
[email protected]

מזכירות מח' שפ"ע 03-5755694

אחריות על התחומים הבאים:
  • פינוי אשפה

  • ניקוי רחובות

  • הדברה

  • אחזקת מבנה ציבור כולל גנ"י וביה"ס

  • אחזקת מערכות ביוב ומים

  • אחזקת כבישים ומדרכות

  • אחזקת מתקני משחק וספסלים