חברי הועדה: ניר ברטל, שרי ממן, גיתית לסר, אלין אלטפדר פרימן