כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז (מסגרת) פומבי מס' 3/2022 לביצוע עבודות :לפינוי פסולת מעורבת, פינוי פסולת גושית (גזם וגרוטאות) בתחומי מועצה מקומית אורנית פומבי 29/03/2022 28/04/2022
מכרז 2.22 להשכרת מבנה לגן ילדים ברחוב הורד חיצוני 17/02/2022 02/05/2022
מכרז לביצוע אחזקת שטחי גינון באורנית פומבי 03/02/2022 21/02/2022
מכרז פומבי מס' 15/21 להפעלת בית ספר תיכון פומבי 28/12/2021 18/01/2022
מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מצלמות במעגל סגור ולמתן שירותי אחריות פומבי 12/12/2021 26/12/2021
מכרז 13/21 לטיפול בפסולת אריזות (כתומים) פומבי 09/11/2021 29/11/2021
מכרז 12/21 לתחזוקת רשת מים וביוב באורנית פומבי 26/08/2021 14/09/2021
מכרז מספר 11/2021 להפעלת מעונות יום באורנית פומבי 03/08/2021 17/08/2021
מכרז פומבי מס' 10/2021 לתפעול תחזוקה התקנה ושיווק של מתקני פרסום חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו במועצה המקומית אורנית פומבי 18/07/2021 05/08/2021
מכרז 9.21 - יועץ משפטי חיצוני חיצוני 16/06/2021 07/07/2021
מכרז פומבי משותף מס" 12/2020: לאיסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה פומבי 12/10/2020 02/11/2020
מכרז פומבי מס" 11/2020 לשדרוג תחנת שאיבה לביוב "תרבותא" באורנית ספטמבר פומבי 10/09/2020 01/10/2020

חזור למכרזים פעילים