כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 9.21 - יועץ משפטי חיצוני חיצוני 16/06/2021 07/07/2021
מכרז פומבי משותף מס" 12/2020: לאיסוף ופינוי פסולת בישובים אורנית, אלקנה ושערי תקווה פומבי 12/10/2020 02/11/2020
מכרז פומבי מס" 11/2020 לשדרוג תחנת שאיבה לביוב "תרבותא" באורנית ספטמבר פומבי 10/09/2020 01/10/2020

חזור למכרזים פעילים