דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 1.22 פסיכולוג.ית חינוכי.ת כללי פומבי 11/01/2022 25/01/2022
מכרז פומבי 17.21 - גזבר.ית המועצה כללי פומבי 29/12/2021 19/01/2022
דרושה סייעת רפואית לעבודה בגן ילדים כללי פומבי 21/12/2021

עבור לארכיון דרושים