דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 11.22- פסיכולוג.ית חינוכי.ת בשירות הפסיכולוגי חינוכי (1) כללי פומבי 17/11/2022 08/12/2022
מכרז פומבי 6.22 - מהנדס.ת המועצה והועדה לתכנון ובנייה(3) כללי פומבי 17/11/2022 08/12/2022
מכרז פומבי 5.22 - קב"ט מוסדות חינוך (4) כללי פומבי 17/11/2022 08/12/2022
מכרז פומבי 14.22 - מנהל.ת מחלקת נוער רשותי כללי פומבי 17/11/2022 08/12/2022
מכרז פומבי 13.22 - מנהל.ת מח' חינוך כללי פומבי 13/11/2022 08/12/2022
מנהל.ת מדור רכש ואספקה (משרה זמנית) כללי פומבי 24/10/2022
מנהל.ת חשבונות סוג 1-2 לגזברות המועצה (משרה זמנית) כללי פומבי 28/09/2022
דרושים.ות סייעים.ות כללי פומבי 28/08/2022
דרוש.ה - עובד.ת סוציאלי.ת (עו"ס) קהילה והתנדבות כללי פומבי 12/07/2022
דרושים.ות סייעים.ות לגיל הרך בגני הילדים במועצה מקומית כללי פומבי 26/06/2022

עבור לארכיון דרושים